Varför inte ”storsatsa” på ungdomarna varje kväll?

19 08 2009

Detta är en kommentar till kommunens ”storsatsning på ungdomsverksamhet” från arrangörerna av Reclaim Rosengård.

Vi har genom media fått reda på att kommunen planerar en ”storsatsning på ungdomsverksamhet” med syftet att ”hålla ungdomar borta från oroligheter” på Rosengård. Det är självklart ett berömvärt initiativ och vi är mycket positiva till att kommunen har insett att det finns ett skriande behov av ungdomsverksamhet på kvällstid. Många ungdomar blir trakasserade och tom godtyckligt omhändertagna av polis när de är ute på kvällarna i sina bostadsområden. Men, det är tydligen inte den sortens ”oroligheter” kommunen vill bespara ungdomarna, utan att utnyttja möjligheten att manifestera sitt missnöje med nämnda polistrakasserier, den ohållbara bostadssituationen många familjer på Herrgården tvingas utstå och bristen på fungerande ungdomsgårdar.

Så, varför begränsas satsningen till denna enda kväll? Är inte ungdomsverksamhet alla kvällar ett bättre sätt att undvika ”oroligheter” än polistrakasserier? Finns det en seriös politisk vilja att minska klassklyftorna och segregationen i Malmö, eller vill man bara dämpa symtomen? Skulle det inte vara mindre kostsamt för samhället med fungerande ungdomsverksamhet även på kvällar än den ständigt massiva polisnärvaron?

Vi från Reclaim Rosengård hoppas på en trevlig kväll på lördag med mycket musik, dans och människor!

// Reclaim Rosengård
Läs om kommunens ”storsatsning” här: http://sydsvenskan.se/malmo/article538533/Andra-fester-moteld-mot-befarat-vald.html