Pressmeddelande

31 08 2009

Klockan 20.00 i lördags kväll rullade ljudbilarna in i rondellen vid Ramels väg. Under ett par timmar var festen igång med DJ’s och dans. Festen var en manifestation under parollerna ”Snuten ut ur Rosengård”, ”Fria och självstyrande ungdomsgårdar” och ”Sänk hyrorna och renovera Herrgården”. Den var ett sätt för oss som inte har pengar och makt att göra våra röster hörda.

Att tidpunkten för demonstrationen och starten på ramadan sammanföll förstår vi så här i efterhand som djupt problematiskt. Främst visade detta genom den grupp äldre män som attackerade oss. Vi trodde oss ha inhämtat den information som behövdes av de ungdomar vi samarbetat med samt från den imam som varit vår rådgivare under två möten. De ca 200 ungdomar som var med senare på kvällen menar vi var sekulära ungdomar samt ungdomar som hunnit äta vid halv 9 (efter fastans slut) för att sedan delta i demonstrationen.

Det fysiska motstånd vi mötte inledningsvis uppskattar vi till ca 15 personer. Till demonstrationen kom ca 200 från området. Hade någon av dem vi haft och har daglig kontakt med hört att vi skulle bli attackerade tror vi att vi skulle ha blivit informerade om detta. Då hade vi självklart inte satt oss i den farliga situation som trots allt uppstod.

I det pressade läge som uppstod då vi inledningsvis blev attackerade beslutade vi att stanna kvar i området (ca 60m från utgångspunkten).

Vi tror oss ha varit i kontakt med ca 400 ungdomar som tyckte att demonstrationen var bra och att de för några timmar fick känna sig stolta över att få visa sitt missnöje mot polisen och delar av det samhälle som vänt dem ryggen. Så vi fullföljde det vi utlovat: Att ha en Reclaim the streets fest. Under några timmar återtog vi tillsammans gatan från polisen. Det var som det alltid är, ett massmedialt självmord. Extra lätt blev det för media då de kunde påstå att vi hade ett förberedande samarbete med gruppering som kan förväntas vara motståndare till ett socialistiskt samhälle. Något sådant samarbete har aldrig förekommit.

Genom våra lojala kontakter i området har vi fått veta att polisen och Malmö Stad har varit ute i skolorna och bostadsområdena innan Reclaimet och pratat om tyskar och danskar som skulle gå bärsärk i Rosengård, tända eld på bilar, slå sönder fönster och slåss med polisen. Mot den bakgrunden anser vi inte att det var så konstigt att några grupper blev upprörda över vår blotta närvaro i området. Detta går lätt att jämföra med vad som sker i samband med Salem marschen varje år då kommunfullmäktige går ut och säger till invånarna att det kommer autonoma huliganer från alla håll som ska kriga mot polisen och att det är livsfarligt för gemene man att vistas utomhus.

Vårt beslut att kalla demonstrationen för Reclaim Rosengård blev därför beklagligt nog ett verktyg för kommunen att använda för att skrämma många av invånarna i Rosengård. Därför ser vi i efterhand att det var ett misstag att kalla demonstrationen för just Reclaim.

Afa Julia Malmö deltog som en av flera arrangörer. Vi i Afa Julia Malmö ska göra så gott vi kan för att fullfölja våra åtaganden. Där ingår att vara ute hos de ungdomar vi har kontakt med. Även att utvärdera arrangemanget tillsammans med dem, med de äldre män som attackerade oss samt tillsammans med de autonoma vi ser som våra allierade. Till de allierade räknar vi de som inhämtar sina åsikter från andra håll än borgerlig media.

Arrangörsgruppen Reclaim Rosengård

Poliskontakt

22 08 2009

Polisen påstod i Stockholms Fria att vi INTE ville ha någon dialog dem men å andra sidan hade det inte ens försökt att ta någon kontakt med oss, för övrigt så påstod dem i Sydsvenskan att de jobbade med underrättelsearbete, (och de kunde inte ens hitta våran mail på bloggen!) Vi skrev på våran Twitter att polisen påstått ha pratat med oss vilket de inte hade och efter att vi nämnde det så tog de kontakt med oss.

Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se> 17 augusti 2009 15.11

Till: reclaimrosengard@gmail.com

Hej.
Som vanligt vid Era manifestationer önskar Polisen och framförallt vi i dialoggruppen en kontakt med någon som kan vara vår kontaktperson.
Vi önskar givetvis att denna kontakt kan tas så snart som möjligt. Vi önskar höra lite om Ert upplägg och vi kan kanske ha några svar till Er om våra tankar runt denna manifestation.
Mvh
Henrik Qvist

Dialoggruppen
0733-48 30 11


Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com> 17 augusti 2009 15.33

Till: Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>

Shuulu Henke Qvist,

kul att ni tog kontakt med oss efter att ha påstått att vi inte ville snacka med er. Vart fick ni det ifrån att vi inte ville snacka? Ni hade ju inte ens försökt att snacka med oss. Nåja, Vi har redan två personer som kommer att vara dialog demonstranter med er under gatufesten.

Frågor och annat är bara att ställa!

Kramar,
Reclaim Rosengård

Den 17 augusti 2009 15.11 skrev Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>:

[Citerad text är dold]


https://reclaimrosengard.wordpress.com/


Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se> 17 augusti 2009 21.58

Till: Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com>

Hej.
Har inte vetat hur vi skulle ta kontakt med Er……
Men nu vet vi.
Ett antal frågor:
Var är tanken att Ni ska vara?
Hur många hoppas/tror Ni kommer att ansluta?
Hur får vi kontakt med Era dialogdemonstranter?
Hör följer sedan ett par önskemål från Polisens sida:
Ingen reclaim på Shellmacken.
Inga brott begångna.
Vi önskar i samråd med Er att hitta en plats för Er reclaim.
Vi vill inte ha någon konfrontation med någon från Er reclaim. Utan vi vill så långt det är möjligt underlätta för Er att hålla Er reclaim.
Mvh
Henrik


Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com> 18 augusti 2009 16.53

Till: Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>

Hej,
xxx-xxxxxxx, det är numret till dialogdemonstranterna. Ni kan nå dem från kl 17 på lördag.
Vi tänker inte ha reclaim på shellmacken och hoppas för våran del att det ska bli en trevlig fest med musik, tal och dans.
/RR
Den 17 augusti 2009 21.58 skrev Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>:

[Citerad text är dold]


https://reclaimrosengard.wordpress.com/


Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se> 21 augusti 2009 11.16

Till: Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com>

Hej igen
Tack för att vi fått ett telefonnummer. Har ni någon aning om hur många ni kommer att bli på lördag? Har ni bestämt en plats för reclaimen? Vill återigen förtydliga att Polisens inställning är att underlätta för er att hålla er reclaim.
Mvh
Henrik, DP

Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com> 21 augusti 2009 13.58

Till: Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>

Hej,
Reclaimet kommer att hållas i rondellen vid Ramels väg, precis som det står på vår affisch, vad det gäller antalet deltagare så har vi inte haft någon anmälningslista.
Hälsningar
Reclaim Rosengård
Den 21 augusti 2009 11.16 skrev Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se>:

[Citerad text är dold]


https://reclaimrosengard.wordpress.com/


Henrik Qvist <Henrik.Qvist@polisen.se> 21 augusti 2009 15.51

Till: Reclaim Rosengård <reclaimrosengard@gmail.com>

Hej.
Tack för infon. Jag förstår att ni inte haft en deltagarlista men ni har säkert en känsla av hur många som kan tänka ansluta……mellan tummen och pekfingret.

Henrik


Varför inte ”storsatsa” på ungdomarna varje kväll?

19 08 2009

Detta är en kommentar till kommunens ”storsatsning på ungdomsverksamhet” från arrangörerna av Reclaim Rosengård.

Vi har genom media fått reda på att kommunen planerar en ”storsatsning på ungdomsverksamhet” med syftet att ”hålla ungdomar borta från oroligheter” på Rosengård. Det är självklart ett berömvärt initiativ och vi är mycket positiva till att kommunen har insett att det finns ett skriande behov av ungdomsverksamhet på kvällstid. Många ungdomar blir trakasserade och tom godtyckligt omhändertagna av polis när de är ute på kvällarna i sina bostadsområden. Men, det är tydligen inte den sortens ”oroligheter” kommunen vill bespara ungdomarna, utan att utnyttja möjligheten att manifestera sitt missnöje med nämnda polistrakasserier, den ohållbara bostadssituationen många familjer på Herrgården tvingas utstå och bristen på fungerande ungdomsgårdar.

Så, varför begränsas satsningen till denna enda kväll? Är inte ungdomsverksamhet alla kvällar ett bättre sätt att undvika ”oroligheter” än polistrakasserier? Finns det en seriös politisk vilja att minska klassklyftorna och segregationen i Malmö, eller vill man bara dämpa symtomen? Skulle det inte vara mindre kostsamt för samhället med fungerande ungdomsverksamhet även på kvällar än den ständigt massiva polisnärvaron?

Vi från Reclaim Rosengård hoppas på en trevlig kväll på lördag med mycket musik, dans och människor!

// Reclaim Rosengård
Läs om kommunens ”storsatsning” här: http://sydsvenskan.se/malmo/article538533/Andra-fester-moteld-mot-befarat-vald.html

Reclaim Rosengård

18 08 2009

Reclaim Rosengård 22.8 20.00

21 07 2009

Reclaim Rosengård

I vilken annan stadsdel i Malmö skulle invånarna tvingas bo i söndermöglande lägenheter fyllda av kackerlackor, trots att kommunen känt till problemen i tio år? I vilken annan stadsdel skulle polisen avsätta resurser från hela Skåne för att inleda en permanent belägring? I vilken annan stadsdel skulle de sociala problemen konsekvent angripas med repression? Svaret är ingen. För det här handlar om Rosengård – men mest av allt handlar det om klass.

Rosengård, och i synnerhet Herrgården, beskrivs som ett segregerat problemområde, en grogrund för radikal islamistisk verksamhet och gängkriminalitet. Men i själva verket är det hela Malmö som är en segregerad stad, till följd av en rasistisk klasspolitik som medvetet gynnat de rika i Malmö. I Rosengård bor arbetarklassen, till stor del med utomeuropeisk bakgrund. De som har absolut minst makt över sina egna liv – på botten av klassamhället.

Det kostar ingenting att skita i oss. RECLAIMFARG

Journalister, proffstyckare, polischefer och politiker gnäller när ungdomar på Rosengård attackerar polisen med stenar men håller tyst om att politikerna i Malmö stad egentligen bara skördar vad de sått när de i åratal bara svarat på de sociala problemen med ökad repression: fylla området med rasistiska poliser som trakasserar ungdomarna och kallar dem för ”apajävlar”, ”blattejävlar” och andra rasistiska förolämpningar.

Ska vi snacka organiserad kriminalitet så är de verkliga kriminella på Rosengård Contentus och Newsec, som vräker ungdomarna från deras fritidsgårdar och tjänar miljoner på att inte underhålla husen de förvaltar. Till de kriminella hör även MKB som putsar upp Malmö stads varumärke genom att med hjälp av höjda hyror i bland annat Rosengård, erbjuder rika människor subventionerade lyxlägenheter i Västra Hamnen. Det är kriminellt att som Malmö stad i åratal känna till att mängder med lägenheter på Herrgården är direkt hälsofarliga för de som bor där men ändå inte göra något åt saken.

Vad som däremot INTE är kriminellt är att slåss för ett värdigt liv, för rätten att bli behandlad med respekt och mot att tvingas leva som i en polisstat i sitt eget bostadsområde.

Den 22 augusti kl. 20 ordnar vi Reclaim Rosengård, en fet gatufest i rondellen intill bensinmacken på Ramels väg, som en protest mot de sociala förhållandena på Rosengård. Vi bor inte alla på Rosengård, vissa jobbar, andra studerar eller är arbetslösa, vissa har svensk bakgrund, andra icke-svensk. Men vi har ett gemensamt: vi är trötta på att bli behandlade som skit!

Därför kräver vi:

SNUTEN UT UR HERRGÅRDEN

SÄNKTA HYROR OCH TOTALRENOVERINGAR AV ALLA NEDGÅNGNA FASTIGHETER

SJÄLVSTYRANDE OCH FRIA FRITIDSGÅRDAR

Bjud in era polare till facebook-eventet!